AAU logo

AAU Inside

AAU gentager STEM-topmøde næste år

AAU gentager STEM-topmøde næste år

Aalborg Universitet satte 26. november dagsordenen med et særdeles velbesøgt topmøde om, hvordan vi styrker de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Math) i uddannelsessystemet. I samarbejde med medarrangørerne fra Teknologipagten gentager AAU succesen igen i 2019.

”STEM-kompetencer og teknologiforståelse er helt centrale kompetencer i fremtiden, hvis vi skal kunne styre og mestre den teknologiske udvikling. Det gælder for alle uddannelser. Humanister og samfundsvidenskabelige kandidater har også brug for teknologisk forståelse, hvis de skal kunne vurdere de etiske, moralske og sociale implikationer af fremtidens teknologier.”

Sådan lød det fra rektor Per Michael Johansen, da han 26. november bød velkommen til STEM-topmødet, som AAU har arrangeret i samarbejde med Altinget og Teknologipagten. Temaet for topmødet var spørgsmålet om, hvordan vi styrker de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Math) i uddannelsessystemet.
 


Fotos: Anders Nissen


Der er i øjeblikket et stærkt politisk fokus på, at alle uddannelser skal skrue op for teknologiforståelsen, og flere unge skal uddanne sig i ingeniør- og naturvidenskab, teknologi og matematik. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers åbnede topmødet, og undervejs var der paneldebatter og inspirationsoplæg.
 

Topmødet fandt sted på AAU Campus København, og deltagerne talte foruden ministeren, medlemmer af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Undervisningsudvalget, DI, Dansk Erhverv, DR Viden og en række nationale og internationale topforskere. Herunder Dr. Ruth Graham, som er forfatter til MIT’s rapport “The Global State of the art in engineering education”, som har udpeget AAU’s ingeniøruddannelser, som de fjerdebedste i verden.
 

Topmødet sluttede af med en afstemning blandt alle deltagere om dagens tre vigtigste pointer. Det er disse tre, som AAU og Teknologipagten nu vil arbejde videre med:

  • Understøt børns indre ingeniør
  • En verden i forandring kræver forandringsparate uddannelser
  • Behold kernekompetencen i de forskellige uddannelser, men integrér STEM-tankegangen i dem.

Se video fra STEM-topmødet her 

Læs mere om STEM på arrangementets hjemmeside