AAU logo

AAU Inside

AAU i spidsen for nordisk energi-fremstød

AAU i spidsen for nordisk energi-fremstød

Uge 24 var energi-uge i København og Malmø, idet Nordisk Ministerråd, de nordiske lande og EU-Kommissionen afholdt Nordic Clean Energy Week. Ugens formentlig bedst besøgte konference fandt sted, da Aalborg Universitet Campus København 24/05 åbnede dørene for ca. 200 deltagere, der mødtes om emnet ”Sustainable Future Energy systems”.

Nordic Clean Energy Week var en paraply for en række arrangementer, der belyste udfordringer og løsninger i fremtidens energisystem, og hvordan disse skal prioriteres i regi af bl.a. Mission Innovation. For at sikre forskningsverdenens synlige tilstedeværelse i ugen (og i omstillingen) var AAU Innovation gået sammen med Nordisk Energiforskning, DTU og House of Energy om at præsentere og debattere de nordiske universiteters bud på forskning og uddannelse i fremtidens smarte energisystem.

AAU-forskning som grundlag for europæiske planer for varme og køling

Ved den afsluttende reception fremhævede Mark van Stiphout fra EU-Kommissionen, hvordan den nordiske energiforskning har en meget væsentlig rolle at spille i den grønne omstilling på europæisk plan, og som et meget tydeligt eksempel derpå pegede han specifikt på den AAU-forskning, der ligger til grund for udarbejdelsen af de europæiske planer for varme og køling.

I konferencens hovedprogram havde Brian Vad Mathiesen, professor ved Institut for Planlægning og medarrangør af konferencen, fremlagt en række bud på de enorme potentielle synergier ved at kombinere elektricitetssystemet med gasnettet og den ofte oversete varmeforsyning. Disse potentialer fremstår tydeligere og tydeligere i udviklingen frem mod 100% vedvarende energi, men for at opnå 100% vedvarende energi og høste frugterne af disse synergier kræves teknologiske løsninger og ikke mindst politisk prioritering.

Anvisningerne til politisk prioriteringer faldt fint i tråd med budskaberne fra de andre hovedtalere, heriblandt Vesa Laisi, CEO for DANFOSS Drives, der havde sponsoreret konferencen. Rebecca Collyer, Director of Power Program at European Climate Foundation, artikulerede fx direkte et behov for, at det europæiske fællesskab opstillede de nødvendige rammevilkår for den optimale, integrerede omstilling til et CO2-neutralt samfund.

Med sin status af pioner indenfor både energi- og uddannelsesområdet, var det oplagt, at AAU med prodekan Jakob Stoustrup i spidsen skulle planlægge og moderere en workshop om de kompetencer i fremtidens smarte energisystem. Sessionens tema var den svære kunst at balancere behovet for højtuddannet arbejdskraft (fremlagt af repræsentanter for hhv. DANFOSS Drives norske Stattnett) med universiteternes udbud af kompetencer (fremlagt af NTNU og af Birgitte Bak-Jensen (AAU-ET), Torben Bach Pedersen (AAU-CS) og af Poul Alberg Østergaard (AAU-PLAN).  

AAU hovedarrangør bag fælles nordisk fremstød

Innovative måder at møde behovet for højtuddannet arbejdskraft til energierhvervene er en meget stærk dagsorden i europæisk forsknings- og uddannelsespolitik, og netop den europæiske scene er et oplagt sted at videreføre det gode samarbejde med Nordisk Energiforskning, de nordiske universiteter og House of Energy. Derfor er der allerede nu igangsat planlægning af et større nordisk fremstød ved European Sustainable Energy Week i Bruxelles juni 2019. Med AAU som initiativtager og hovedarrangør, naturligvis.