AAU logo

AAU Inside

AAU skal spare 67 millioner kroner næste år

AAU skal spare 67 millioner kroner næste år

I 2019 har AAU 67 millioner kroner færre at drive universitet for end i 2018. Besparelserne skyldes især færre studerende og uddannelsesindtægter. Det vil uundgåeligt medføre afskedigelser.

AAU’s 3000 medarbejdere er i dag blevet orienteret om væsentlige besparelser i universitetets økonomi for næste år.

Besparelserne lyder på i alt 67 millioner kroner. Universitetet har derfor indført et kvalificeret ansættelsesstop, og besparelserne kan heller ikke undgå at medføre afskedigelser.

- Det er endnu for tidligt at sætte et præcist tal på, hvor mange medarbejdere det vil berøre, men vi vurderer, at det drejer sig om flere end 30. Jeg er bevidst om, at det skaber stor usikkerhed blandt medarbejderne lige nu. Derfor bestræber vi os på at begrænse behovet for afskedigelser, fx ved frivillige fratrædelser, deltidsansættelser og seniorordninger, siger rektor Per Michael Johansen.

Besparelserne og dermed også afskedigelserne rammer fakulteter og institutter. Den videre proces frem mod afskedigelser kommer derfor til at foregå i tæt samarbejde med samarbejdsudvalgene på fakulteter og institutter (FSU og SU). På innovationsområdet er der ikke udsigt til afskedigelser.

Fælles Service har sparet og vil komme til at spare yderligere. Allerede i 2017 blev der nedlagt omkring 20 stillinger, og der skal derudover spares 13 millioner kroner i 2019.

Kvalificeret ansættelsesstop

HSU har besluttet at indføre et kvalificeret ansættelsesstop for hele AAU pr. 15. november 2018 og indtil videre frem til slutningen af februar 2019. Det betyder, at der ikke kan slås stillinger op eller ansættes, medmindre dekanen, innovationsdirektøren eller universitetsdirektøren dispenserer for det.

Baggrund for besparelser

- Besparelserne skyldes især færre studerende og lavere uddannelsesindtægter. De politisk vedtagne dimensioneringer af uddannelser begrænser antallet af optagne studerende og dermed også uddannelsesindtægterne. Omprioriteringsbidraget på to procent fortsætter desuden i 2019. Derudover er der en række interne forhold, blandt andet en ny budgetmodel, som medfører ændringer i de enkelte enheders økonomi, forklarer rektor Per Michael Johansen.

Den videre proces

Arbejdet med at begrænse antallet af afskedigelser er allerede i gang og fortsætter i resten af november og i december. Begrænsningen kan blandt andet ske ved naturlig afgang, undladelse af forlængelse/genbesættelse af midlertidige stillinger og frivillige fratrædelser.

Der er deadline for ansøgning om frivillige fratrædelser og seniorordninger den 7. december 2018. Læs mere om de overordnede rammer og vilkår for frivillige fratrædelsesordninger og seniorordninger her.

Hvis afskedigelser på det enkelte fakultet eller institut ikke kan undgås, vil de berørte medarbejdere få besked i perioden medio januar til primo februar 2019. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til kontakte din leder eller din tillidsrepræsentant.