AAU logo

AAU Inside

AAU-STUDERENDE PÅ ONLINE SOMMERKURSUS I REVISION

AAU-STUDERENDE PÅ ONLINE SOMMERKURSUS I REVISION

For tredje år i træk tager studerende ved Revisorkandidatstudiet på Aalborg Universitet e-valgfag i løbet af sommeren.

Mens mange holder ferie og nyder solen, vælger 50 AAU-studerende at tilbringe en del af august foran computeren og deltage i Revisorkandidatstudiets ”Summer School”.

E-LÆRING I FERIEN POPULÆRT

Normalt tager de studerende på cand.merc.aud.-studiet deres valgfag i perioderne februar-maj og september-november. Sommerkurset i august er dog i stigende grad blevet populært, fordi de studerende kan tage et eller flere valgfag inden semesterstart og tilmed gøre det hjemmefra. På den måde har de mere ro til de øvrige dele af studiet resten af året.

Populariteten kan også spores på AAU’s andre studieretninger; årets Summer School tæller således studerende fra bl.a. Økonomistyring, Jura og Erhvervsjura.

VÆLGER SELV FAG

Hver studerende tager to-tre valgfag i løbet af sommerkurset og har på forhånd kunnet vælge mellem ca. 10-12 erhvervsrelaterede fag. I år har de studerende valgt følgende fem fag: Erhvervslejemål, Koncerner, Ledelses-, ejer- og revisoransvar, Omstrukturering og Valg af virksomhedsform.

Har de studerende spørgsmål, stiller de dem til underviseren pr. mail eller telefon i løbet af kurset. Generelt relevante spørgsmål bliver besvaret af underviseren over for hele holdet via diskussionsrummet i Moodle og/eller via gruppemail fra underviseren.

BREDT ANERKENDT STUDIUM

AAU’s Revisorkandidatuddannelse nyder anerkendelse hos revisionsfirmaer over hele landet. Årsagen er bl.a. stor fleksibilitet med hensyn til at sammensætte studiet efter eget ønske samt det høje antal digitale kurser, de studerende kan følge hjemmefra.

YDERLIGERE INFORMATION

Professor Erik Werlauff
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8267
E-mail: ew@business.aau.dk