AAU logo

AAU Inside

AAU undersøger manglende forlængelse af sidefag

AAU undersøger manglende forlængelse af sidefag

Sag om to AAU-dimittender, der fik afslag på at påbegynde pædagogikum, har fået universitetet til at undersøge, om alle gymnasieuddannelser lever op til ministeriets retningslinjer. I lige over 100 tilfælde er der de seneste fem år ikke sket påkrævet forlængelse af sidefag, mens 44 nuværende kandidatstuderende er berørt af problematikken.

AAU blev for nylig gjort opmærksom på, at studieordningen for sidefaget geografi ikke levede op til ministeriets retningslinjer. Det skete, da en fagkonsulent i Undervisningsministeriet afviste at lade to AAU-dimittender med hovedfag i samfundsfag og sidefag i geografi påbegynde pædagogikum, fordi de manglede de påkrævede ekstra 30 ECTS-point i deres sidefag.

Sagen fik AAU til at iværksætte en større intern undersøgelse for at sikre, at alle universitetets gymnasielæreruddannelser lever op til ministeriets retningslinjer. Undersøgelsen viste, at der i lige over 100 tilfælde i løbet af de seneste fem ikke er sket den påkrævede sidefagsforlængelse. Derudover er 44 nuværende kandidatstuderende berørt af den samme problemstilling.

AAU er nu i færd med at undersøge, hvilke konsekvenser manglende sidefagsforlængelse har for de berørte dimittender. Samtidig får de nuværende studerende deres sager vurderet individuelt, så man for hver enkelt finder den bedste måde for dem at opnå de krævede 30 ECTS-point i sidefagsforlængelse. De studerende vil blive tilbudt individuelt tilpassede forløb, der passer bedst muligt til deres uddannelse og til deres situation generelt. Alle de berørte studerende bliver senest i uge 20 indkaldt til et individuelt møde med de respektive studieledere og studieformænd.

- Det er en meget beklagelig administrativ fejl, som vi først for ganske nylig er blevet opmærksomme på. Helt præcist hvornår fejlen er opstået, ved vi ikke, men der har ikke tidligere været stillet spørgsmål ved vores administrative praksis. Det er første gang, at en fagkonsulent i ministeriet har afvist, at vores dimittender kan påbegynde pædagogikum på grund af manglende sidefagsforlængelse. Mange af vores dimittender er jo gået igennem pædagogikum uden problemer, siger prorektor Inger Askehave.

Hun påpeger samtidig, at den påkrævede sidefagsforlængelse i de fleste tilfælde er sket korrekt, og at det kun er i et fåtal af de over 150 fagkombinationer, der kræver sidefagsforlængelse, at forlængelsen i nogle tilfælde ikke er sket.

Med hensyn til de berørte dimittender og studerende forsikrer Inger Askehave, at AAU vil gøre, alt hvad der er muligt for at afhjælpe situationen.

- Selvfølgelig skal vi hjælpe dem så godt, det overhovedet er muligt. Når vi ved, hvilke konsekvenser den manglende sidefagsforlængelse har, vil vi se på, hvad vi kan gøre for de berørte dimittender. De nuværende studerende vil alle blive tilbudt løsninger, der er så fleksible og med så stor hensynstagen til den studerendes situation, som overhovedet muligt. Vi vil strække os langt for at hjælpe de berørte, siger Inger Askehave.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er gjort bekendt med sagen og er i dialog med AAU.

De to dimittender, som fik afslag på at påbegynde pædagogikum har klaget til Folketingets Ombudsmand over ministeriets afgørelse og over AAU’s håndtering af sagen. Ombudsmanden har endnu ikke udtalt sig i sagen, men har bedt om AAU’s svar til de to dimittender.