AAU logo

AAU Inside

AAU vil være vild med vilje

AAU vil være vild med vilje

Græsset får lov at gro på campus i Aalborg, efter at AAU har tilsluttet sig konceptet Vild med vilje, som har til formål at skabe større variation i både dyre- og planteliv. I sensommeren etableres desuden fælleshaver med bålsted og flere uderum. Se indslag fra TV2/Nord om tiltaget.

Den observante medarbejder eller studerende har måske allerede opdaget, at der ser anderledes ud rundt om bygningerne på Campus i Aalborg. På skråninger og større græsarealer har græsset nemlig fået lov at gro, og vilde vækster som mælkebøtter, tidsler og engblomster strækker hovederne mod sommersolen.

AAU har tilsluttet sig konceptet Vild med vilje, som sigter mod at etablere mere natur i byerne med deraf følgende øget biodiversitet. Vild med vilje er en del af et større projekt om udvikling af udeområderne på campus for at skabe et levende studiemiljø.

10.000 kvm. varieret blomstereng fra næste år

Campus Service har besluttet at lade nogle af de tidligere nøjsomt klippede græsplæner vokse vildt, fordi det har adskillige fordele, både for arbejdsmiljø, æstetik, økonomi og naturen. De vilde arealer slås 1-2 gange om året, hvilket skaber mulighed for nye spændende planter og bedre vilkår for insekter og dyreliv. På større græsarealer hjælpes det vilde lidt på vej med udsåning af flerårige blomstrende urter, så AAU fra næste år omgives af i alt 10.000 kvm. varieret blomstereng.

- Tiltaget løser en arbejdsmiljømæssig udfordring, idet særligt håndarbejdet på skråningerne med buskrydder har været et sikkerhedsmæssigt problem for medarbejderne. Vi har i stedet anskaffet os en fjernstyrret brakpudser, som anvendes til et antal årlige græsslet. Vi har gennem tiden fået mange klager over støj, stenslag og støv fra græsklipningen med buskrydder langs bygningerne. Det problem bliver også væsentligt mindre nu, forklarer Alex Røge Hermansen, afdelingsleder i Campus Service.

På havetraktor fra Skagen til Aalborg og tilbage igen spares

Helt konkret spares der årligt 840 mandetimer ved at lade græsset vokse vildt på skråningerne, og gartnerne skånes desuden for mange timers græsklipning - faktisk svarer de nye blomstrende arealer til en køretur på havetraktoren fra Aalborg til Skagen og tilbage igen i løbet af en sæson.

Samtidig med, at der spares penge på drift, og arbejdsmiljøet bedres for både gartnere og ansatte i bygningerne, kan alle, der færdes på universitetets område, nyde naturens mangfoldighed. Udsigten til grønne miljøer og det at færdes i dem kan have positiv effekt på helbredet ved at mindske stress og øge velvære. Der etableres derfor flere forskellige små oaser på campusområdet.

I sensommeren sættes plantekasser op, som skal fungere som fælleshaver for både studerende og medarbejdere, og der vil desuden blive plantet flere frugttræer. Ved fælleshaverne indrettes også grill-/bålsted og flere uderum, hvor man kan hygge sig i pauser og efter fyraften.

Campus Service ønsker alle en god sommer!

Læs mere om:

Opdateret 19.07.18:

Se indslag fra TV2/Nord: Væk med græsslåmaskinen: Aalborg Universitet indfører vild natur