AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Debat: Digitalisering i uddannelsessektoren er præget af fejlslutninger

Debat: Digitalisering i uddannelsessektoren er præget af fejlslutninger

ALTINGET: Der er ingen tvivl om, at digitalisering de kommende år bliver et fokuspunkt – også i uddannelsessektoren. I den forbindelse efterlyser prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, Hanne Dauer Keller, at der skabes en forståelse af, hvad digitalisering i uddannelsessektoren betyder, og at der igangsættes et pædagogisk udviklingsarbejde i relation til digitaliseringsindsatsen.

Af Susanne Knudsen, HUM Dekansekretariat. Foto: Svenn Hjartarson

I et debatindlæg på Altinget.dk sætter prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, Hanne Dauer Keller, fokus på den digitalisering, der lige nu er i gang i uddannelsessektoren. Hun fremhæver i den forbindelse, at det i øjeblikket kan være svært at digitalisere, så det giver mening, og kommer med tre bud på, hvad der skal til, hvis vi skal lykkes med digitaliseringen:

1. Undervisere og ledere skal have en dybdeforståelse af, hvad værktøjer, platforme og læringsmodeller betyder og indebærer, så de kan reflektere over muligheder og udfordringer. Digitaliseringssproget er fyldt med begreber og forkortelser, der afkobler underviserne, fordi de ikke umiddelbart er forståelige, og derfor er det nødvendigt at oversætte digitaliseringssproget gennem gode eksempler og cases.

2. Digitaliseringen af undervisningen skal centreres i overvejelser af faglig karakter, hvor midlet til opnåelse af læringsmål tænkes i tæt relation til bl.a. mål for viden, færdigheder og kompetencer.
 
3. Digitalisering skal bruges til at understøtte aktive og dialogiske processer. Fokus skal derfor være på, hvordan vi kan facilitere processer som samarbejde, tillid, dialog, kreativitet, nytænkning, udvikling af viden og ideer. Er  målet, at digitaliseringen skal øge kvaliteten af læringen, må den understøtte disse processer.

Læs hele debatindlægget på Altinget her