AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet ved AAU. Foto: Svenn Hjartarson

Dekan: ENGINEERING skal investere i studerende

Flere studerende, myndighedsbetjening og øget ekstern finansiering fra især EU og private fonde er de mest oplagte indtægtskilder for AAU’s ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet, mener dekan Mogens Rysholt Poulsen. Fakultetet er nødt til at investere i stedet for at spare sig ud af et økonomisk pres, pointerer han.

Af Trine Kristensen og Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Det er oplagt for verdens fjerdebedste ingeniøruniversitet – og Europas bedste – at øge sit optag af studerende og blive endnu bedre til at fastholde studerende, der allerede er i gang med studierne. Og det er da også ét af de fokusområder, som dekan Mogens Rysholt Poulsen fremhæver, når han skal beskrive fremtiden for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) på AAU.

I en tid, hvor besparelser og afskedigelser fylder på hele universitetet, er et tilbagevendende emne spørgsmålet om, hvordan fakulteterne kan øge indtægterne. Et af svarene er, at ENGINEERING skal have flere studerende.

AAU skal uddanne flere ingeniører

- Når Ingeniørforeningen præsenterer prognoser, der forudser, at vi kommer til at mangle 6.500 ingeniører og 3.500 naturvidenskabelige kandidater i 2025, er det naturligvis vores opgave at ramme de rigtige områder med de uddannelser, vi udbyder, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Dekanen forklarer, at fakultetet skal være endnu mere aktive over for gymnasierne og være i tæt dialog med dem, så flere studerende vælger AAU.

- I Esbjerg har vi ambitioner om forøge antallet af studerende markant. Der er et solidt grundlag for at aftage ingeniørfaglige kandidater i området omkring Esbjerg, og det er en stor fordel, når vi skal tiltrække nye studerende, fortæller Mogens Rysholt Poulsen. Derfor opstarter en ny uddannelse i anvendt industriel elektronik i Esbjerg, ligesom flere er i støbeskeen. ENGINEERING vil også gerne uddanne flere studerende i Aalborg og København.

Funding, funding, funding

Ligesom den øvrige del af universitetet har ENGINEERING som mål at tiltrække flere midler fra eksterne fonde, herunder særligt de private fonde og EU-midler. Det skal fakultetet blandt andet gøre ved at tænke FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling mere ind i forskningen og ved at arbejde målrettet med Horizon Europe og private fonde.

- Med den høje kvalitet i forskningen, som vi har, står vi med gode kort for at byde substantielt ind på de store samfundsudfordringer – og bidrage til at finde løsninger, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Øget fokus på myndighedsbetjening

Et andet område, som dekanen mener, at fakultetet bør satse mere på, er den forskningsbaserede myndighedsbetjening. ENGINEERING er det eneste AAU-fakultet, som har ansat en prodekan for myndighedsbetjening, og Mogens Rysholt Poulsen vurderer, at fakultetets institutter har gode muligheder for at byde mere ind på den forskning, rådgivning eller de beredskaber, som staten og andre aktører beder universiteterne om at udføre for sig.

- Da man for nylig fandt dyreekskrementer på Bornholm og ville undersøge, om det stammede fra en mårhund, var det vores forskere, teknikere og vores laboratorier, der blev brugt til den opgave. Og vi skal sætte alle vores fagligheder i spil. Selv de mindre udbudsopgaver kan være et godt økonomisk supplement til vores forskningsgrupper, mener Mogens Rysholt Poulsen.

Vi skal bidrage til sektor- og brancheudvikling

Det er ikke blot forskningsopgaverne eller rådgivningen af myndigheder, dekanen ser potentiale i. ENGINEERING skal også tage større del i den generelle sektor- og brancheudvikling.

- Vi skal have brancherne og industrien med i det, vi gør. Hvad får de brug for om fem år? Det tætte samarbejde med industrien er en del af vores DNA. Gennem samtaler med dem kan vi sikre, at vores forskning fortsat er samfundsrelevant, forklarer han.

Mere for mindre

Dekan Mogens Rysholt Poulsen understreger flere gange, at fakultetets økonomi skal vokse ved at investere mere. Men hvordan hænger det sammen med, at fakultetet netop har været igennem en større sparerunde?

- Vi vil det hele for mindre. Det tror jeg godt, vi kan, men det vil selvfølgelig have nogle konsekvenser hen ad vejen, vedgår dekanen.

ENGINEERING har som de øvrige AAU-fakulteter været nødt til at spare på lønkronerne for at få budgettet til at hænge sammen og skal derfor sige farvel til 27 medarbejdere, hvoraf ni tog imod en frivillig fratrædelse.

- Vi har 1.000 ansatte på ENGINEERING. Vi har ikke skåret store områder fra. Det har mere været et spørgsmål om at få skåret lidt til og tilpasse de enkelte indsatser, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Dekanen mener at ENGINEERING skal videreudvikle redskaber og paradigmer for at overkomme mere for samme eller mindre indsats. Dekanen nævner blandt andet e-læring som en mulighed, der kan være med til at øge forberedelsen og PBL-kompetencerne inden mødet med underviseren, så den tid, de studerende har med underviser eller vejleder udnyttes bedst muligt.

- Når man skal levere samme kvalitet i undervisningen for færre midler, skal vi selvfølgelig overveje nøje, hvordan vi så gør det. Det er dog samtidig vigtigt, at vi ikke stirrer os blind på de færre midler, men fokuserer på, hvordan vi kan øge vores indtægter og ikke mindst udnytte vores eksisterende ressourcer mest optimalt, siger Mogens Rysholt Poulsen.

AAU har gennemgået mange forandringer i løbet af det seneste år. Organisationsændringer og besparelser har sat nye rammer for, hvordan arbejdet på institutter, fakulteter og i Fælles Service gribes an. I denne artikelserie tager vi en temperaturmåling på fakulteterne, som alle har været nødsaget til at afskedige medarbejdere. AAU Inside taler med de fem dekaner, og det vil munde ud i en artikel for hvert fakultet. Dette er den fjerde i rækken.