Eliteforsk-rejsestipendium til Liming Shi

Eliteforsk-rejsestipendium til Liming Shi

Liming Shi fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi har modtaget Uddannelses- og Forskningsministeriets rejsestipendium på 200.000 kroner. Med stipendiet får Liming Shi mulighed for at rejse ud og besøge førende forskningsgrupper og eksperter inden for sit fagområde.

Ph.d.-studerende Liming Shi har modtaget EliteForsks rejsestipendium på 200.000 kroner, som giver særligt talentfulde ph.d.-studerende mulighed for længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Liming Shis forsker i analyse af talesignaler til brug for diagnosticering og behandling af Parkinsons sygdom.

KOMBINATION AF FORSKELLIGE FORSKNINGSOMRÅDER

– EliteForsk-rejsestipendiet tillader mig at arbejde sammen med nye forskningsgrupper og eksperter i andre lande. Jeg planlægger at besøge førende forskningsgrupper inden for mit område ved University of Cambridge i England og Aalto University i Finland. Her vil jeg arbejde med nogle verdenskendte forskere inden for statistiske metoder og modeller af taleorganerne. Med kombinationen af disse håber jeg på at kunne skabe ny viden og nye metoder. Derudover vil stipendiet gøre det muligt for mig at deltage i de største og vigtigste videnskabelige konferencer og workshops inden for området, hvilket er vigtigt for at sprede kendskabet til mine resultater, udtaler Liming Shi.

BEDRE METODER TIL ANALYSE AF TALESIGNALER

Parkinsons sygdom er en uhelbredelig, neurologisk lidelse, der rammer millioner af mennesker over hele verden. Forskning har vist, at det er muligt at opdage sygdommen meget tidligt og efterfølgende monitorere den ved hjælp af noninvasiv analyse af vokallyde. Men de eksisterende metoder virker dårligt under støjfulde forhold med dårlig lydkvalitet, forklarer Liming Shi.

– Mit ph.d.-projekt handler om at finde bedre metoder til at analysere talesignaler på og finde gode og (fysisk) meningsfulde måder at beskrive deres egenskaber. På den måde kan Parkinsons sygdom ikke blot diagnosticeres, men også studeres med metoderne. Mere specifikt forsker jeg i statistiske modeller af taleorganerne og metoder til at estimere parametrene ud fra signaler, der er blevet påvirket af f.eks. baggrundsstøj, rumklang og kodningsfejl.

Liming Shi er født og opvokset i Henan i Kina, men flyttede i 2016 til Aalborg for at blive ph.d.-studerende ved Audio Analysis Lab.

Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet.