En dag i undervisningens tegn

En dag i undervisningens tegn

Én måde at øge de studerendes engagement på kan være ved at vende undervisningen på hovedet og præsentere praksis før teori. Det var professor og keynote speaker Manu Kapurs budskab på Undervisningens Dag i henholdsvis København og Aalborg.

De studerendes engagement skal løftes, udvikles og understøttes, og det er både underviserne og de studerendes ansvar. Onsdag og torsdag var der Undervisningens Dag i København og Aalborg, og med de studerendes engagement som omdrejningspunkt blev der afholdt både paneldebatter og workshops.

Omkring 110 undervisere deltog på dagen i København, og godt 240 var med i Aalborg. Formålet med Undervisningens Dag er at kompetenceudvikle det videnskabelige personale og sætte fokus på den gode undervisning.

Praksis før teori

At vende undervisningen på hovedet og præsentere praksis før teori var et af budskaberne fra keynote speaker Manu Kapur. Han er professor og Chair of Learning Sciences and Higher Education ved ETH Zürich og præsenterede blandt andet begrebet ‘Productive Failure’, som handler om at starte undervisningen med en konkret opgave, som løses i praksis, mens teorien først kobles på efterfølgende. På den måde skaber man som underviser større forståelse for det teoretiske afsæt og hvordan det kan bruges til at forbedre den konkrete løsning.

- Manu Kapur var en virkelig god oplægsholder, og jeg blev meget inspireret af hans tanker om at vende undervisningen på hovedet. Louise Møller Haase (vinderen af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris 2018, red.) satte desuden fokus på at sætte sin egen passion for faget i spil i undervisningen. Derudover fik vi nogle gode diskussioner omkring de studerendes trivsel, siger Katrine Buus, ph.d.-studerende ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og deltager på Undervisningens Dag i Aalborg.

Lene Tølbøll er studieleder på Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde og deltog ligeledes på Undervisningens Dag i Aalborg. Hun tog også forskellige refleksioner med sig hjem.

- Vi skal træne de studerende i at lære på en ny måde. Både det faglige og sociale engagement er vigtigt, og det er en opgave, som både undervisere og de studerende har ansvar for, siger hun.

Stemmetræning og digital undervisning

I løbet af eftermiddagen i Aalborg var der 6 forskellige workshops, hvor underviserne fik mulighed for blandt andet at arbejde med grafisk facilitering, stemmetræning og digitalisering af undervisningen.

Jesper Nielsen, lektor på Institut for Byggeri og Anlæg, deltog i workshoppen ’Hvordan du kan nå og inspirere dine studerende gennem din stemme’, hvor en professionel stemmetræner hjalp underviserne på vej.

- I workshoppen arbejdede vi med nogle gode, lavpraktiske øvelser, fx med at varme stemmen op og hvordan man får en behagelig, rund stemme, der når helt op på bagerste række også, siger han.

Søren Dam Nielsen, adjunkt på Byggeri og Anlæg, havde valgt workshoppen om digitalisering.

- Vi er stadig på vej, når det handler om at koble digitalisering og undervisning. Den store udfordring er at blive skarp på, hvornår digitalisering giver mening i undervisningen, forklarer han.

 

 

Vær skarp på hvorfor

Formiddagens paneldiskussion om de studerendes engagement og involvering havde blandt andre næstformand for Studiemiljørådet Simon Mæng Tjørnehøj som deltager.

- Som studerende er det helt afgørende at forstå, hvorfor man skal gribe tingene an på en bestemt måde. At der faktisk er en mening og en sammenhæng i den måde, undervisningen er sammensat på. Det er desuden vigtigt at få forventningsafstemt mellem underviser og studerende – hvad kan man forvente af undervisningen og hvad er skal jeg som studerende levere. Helt konkret kunne man arbejde med at skabe en fælles forståelse af, hvorfor undervisningen og semestret er sammensat på den måde, som det er tilfældet, mener han.

Undervisningens Dag blev afrundet med en reception og en poster session, hvor resultaterne af 17 forskellige PBL-projekter blev præsenteret.

Se programmet for Undervisningens Dag 2018 her

Læs tidligere artikel om Undervisningens Dag 2018 her