AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Flytterokader og campusudvikling på AAU

Flytterokader og campusudvikling på AAU

AAU’s campusser er i konstant udvikling, og flere institutter, fakulteter og afdelinger i Fælles Service står i de kommende år over for at skulle flytte til nye bygninger. Få overblik over nuværende og kommende rokader, byggeprojekter og renoveringer her.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Hundredevis af AAU-medarbejdere kommer over de næste par år til at skulle pakke flyttekasserne og rykke til nye kontorer. Universitetet står nemlig over for en række af rokader, renoveringer og nye byggerier, som får indflydelse på placeringen af både institutter, fakulteter og Fælles Service.

- Universitetet har gennem de seneste år arbejdet fokuseret med rokader af instituttet og afdelinger, og den indsats vil fortsætte de kommende år. Det skyldes både ønsket om at reducere bygningsomkostningerne, men i høj grad også at løfte kvaliteten af de fysiske rammer for forskning, undervisning og studiemiljøet, fortæller Andreas Rasmussen, som er afdelingsleder ved Campus Service.

Det er Campus Service, som står for at lægge puslespillet med at imødekomme universitetets nutidige og fremtidige behov i forhold til eksempelvis ændringer i studieoptag eller behov for nye laboratoriefaciliteter. Andreas Rasmussen understreger dog, at arbejdet bliver gjort i tæt samarbejde med institutter, dekansekretariater og andre berørte afdelinger.

Nedenfor kan du danne dig et overblik over de rokader, renoveringer og nybyggerier, der er planlagt til at skulle gennemføres frem mod 2022.
 

rokader og nye bygninger i Aalborg

Aalborg Universitet - campus Øst
1: Rokade mellem Psykologi, universitetsbiblioteket, CGS-SAMF, HUM Dekansekretariat, AAU's Ph.d.-kontor, HR Servicecenter HSF samt ITS Servicecenter.
2: Rektorsekretariatet, Økonomiafdelingen og AAU Kommunikation rykker til Fredrik Bajers Vej 7K.
3: Studieservice,  AAU IT Services, Campus Service, ENG og TECH Dekansekretariater samt HR Servicecenter EST flytter til Fredrik Bajers Vej 1. 
4: Udvidelse af Gigantium med plads til idrætsuddannelsens praksisundervisning. 
5: Ny bygning til AAU SUND.
6: Ny Science and Innovation Hub. 
7: Nye bygninger til Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Matematiske Fag opføres på Fibigerstræde 10 og 12. 
8: Pontoppidanstræde 101 totalrenoveres.
9: Forundersøgelse på Kroghstræde 7 og flere bygninger i Fibigerstrædeområdet.
10: Fredrik Bajers Vej 7 A, B og C totalrenoveres. 

Aalborg Universitet - campus city
1: Institut for Kommunikation og Psykologis nuværende aktiviteter i Nordkraft (Kommunikation og Digitale Medier) flytter til Rendsburggade 14. 
2: Psykologi flytter til Nordkraft.

Institut for Kommunikation og Psykologi samles i midtbyen

Det Humanistiske fakultet ønsker at flytte psykologistudiet og de tilknyttede medarbejdere til midtbyen. Formålet er at samle hele Institut for Kommunikation og Psykologi i området omkring Nordkraft, Rendsburggade og Musikkens Hus. Det er planen, at Psykologi flytter fra sine nuværende lokaler på Kroghstræde 1 og 3 i Aalborg Øst inden studiestart i februar 2020. For at få plads til medarbejdere og studerende, flytter instituttets nuværende aktiviteter i Nordkraft til Rendsburggade 14.

Flytninger i kølvandet på opdelingen af Institut for Kultur og Globale Studier

Det tværfakultære Institut for Kultur og Globale Studier bliver pr. 1. august 2019 delt i to. Den ene del skal herefter integreres i det nye institut på Det Humanistiske Fakultet (HUM) – Institut for Kultur og Læring – på Kroghstræde 3. Den anden halvdel skal integreres i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Institut for Statskundskab, som huserer på Fibigerstræde 1, 3 og 5. Flytningerne er planlagt til at blive gennemført inden studiestart i september 2019.

Universitetsbiblioteket flytter til Kroghstræde

Når Psykologi rykker ind i Nordkraft, og det opdelte Institut for Kultur og Globale Studier forlader Kroghstræde 1 og 3, giver det plads til, at Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) i stedet kan flytte ind på adressen, hvilket giver biblioteket en central placering på campusområdet. Derfor forlader universitetsbiblioteket i juni 2020 sin nuværende adresse på Langagervej 2, og det giver universitetet en årlig huslejebesparelse på ca. 14 millioner kroner. Bibliotekets flytning bliver dermed forsinket et halvt år set ift. den oprindelige plan. Universitetsdirektør Antonino Castrone vurderer dog, at forsinkelsen ikke vil føre til yderligere stillingsnedlæggelser i Fælles Service.

HUM Dekansekretariatet og HR Servicecenter HSF indtager Kroghstræde

Når Psykologi er flyttet fra Kroghstræde 1, overtager HUM Dekansekretariatet og HR Servicecenter HSF adressen. De flytter fra Fibigerstræde 5, og rokaden er planlagt til at ske inden studiestart i september 2019.

Ph.d.-kontoret rykker ind hos AAU Innovation

AAU’s ph.d.-kontor er desuden flyttet til Niels Jernes Vej 10, hvor de samles med AAU Innovation, som de fra 1. juni 2019 er blevet en organisatorisk del af. Flytningen fra Fibigerstræde 5 er samtidig med til at skabe plads til integrationen af den del af Institut for Kultur og Globale Studier, der skal integreres på Institut for Statskundskab.

Rektorsekretariatet, AAU Kommunikation og Økonomiafdelingen flytter til Fredrik Bajers Vej 7K

AAU har indgået en lejeaftale med NOVI Ejendomsfond om bygningen på Fredrik Bajers Vej 7K, hvor Rektorsekretariatet, AAU Kommunikation og Økonomiafdelingen flytter ind i slutningen af august. Bygningen husede Københavns Universitets bibliotekaruddannelse indtil 2018, hvor universitetet udfasede uddannelsen og NOVI Ejendomsfond købte ejendommen.

Med indflytningen til bygningen udfases Økonomiafdelingens brug af pavillonbygningen på Fredrik Bajers Vej 7F til faste arbejdspladser. Derudover muliggøres en ønsket udvidelse af Institut for Medicin og Sundhedsteknologi i lokalerne på Fredrik Bajers Vej 5, som Rektorsekretariatet og AAU Kommunikation flytter ud af.

Stort rykind på Fredrik Bajers Vej 1 planlagt til 2020

Nykredit flytter i 2020 fra Fredrik Bajers Vej 1, og banken har solgt bygningen til NOVI Ejendomsfond. AAU har indgået en aftale med NOVI om at leje bygningen. Planen er, at AAU IT Services, Studieservice, dekansekretariaterne på Det Tekniske Fakultet for IT og Design samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, HR Servicecenter EST samt Campus Service i slutningen af 2020 rykker ind på matriklen. I kælderetagen etablerer ITS og Campus Service nu et nyt AAU datacenter til erstatning af det ene af to nuværende datacentre, som ligger på Selma Lagerløfs Vej 300. På denne adresse overtager Institut for Datalogi ITS’ arealer.

Med det store rykind i bygningen fraflytter AAU en række lejemål, mens andre overtages af andre institutter/afdelinger. Dekansekretariaterne rykker fx ud af NOVI-bygningen på Niels Jernes Vej 10, ligesom den nye bygning erstatter behovet for den midlertidige pavillionbygning på Fibigerstræde 10. Fordi medarbejderne rykker sammen på mindre plads, realiseres nødvendige huslejebesparelser for Fælles Service.

Idrætsuddannelsens praksisundervisning indtager Gigantium i 2021

Aalborg Kommune har besluttet at udvide Gigantium for at få mere plads. Praksisundervisningen på AAU’s idrætsuddannelse vil derfor kunne benytte pladsen i dagtimerne, mens kommunen bruger kapaciteten i aftentimer og weekender. Kommunen forventer, at den nye tilbygning står klar i fjerde kvartal 2021.

Nyt byggeri til SUND-fakultetet

AAU får i forbindelse med opførelsen af det nye supersygehus øst for hovedcampus i Aalborg bygget en ny bygning på ca. 24.000 kvm til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Bygningen bliver en del af hele sygehuskomplekset. Campus Service forventer, at SUND kan begynde undervisning og forskning i den nye bygning i 2022.
SUND-bygningen er medfinansieret af midler fra Bygningsstyrelsens pulje til renoveringen af universiteternes laboratorier.

Ny Science and Innovation Hub i 2022

Bygningen forventes pt. at være færdig i 2022 og blive på ca. 8.500 m2. AAU Science & Innovation Hub skal være et knudepunkt og udviklingscenter for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling på AAU. Bygningen skal primært bestå af innovationslaboratorier, digitale værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde, inkubatormiljø og kontormiljøer. Samtidig skal bygningen understøtte udviklingen af nye virksomheder, som kan bidrage til den fremadrettede vækst i regionen.

Til opførelsen af bygningen har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal doneret 100 mio. kr., hvilket udgør ca. halvdelen af budgettet for opførelsen af bygningen.

NyE bygninger til Institut for Materialer og Produktion og Institut for Matematiske Fag

Det har igennem længere tid været planlagt, at universitetet vil opføre en ny laboratoriebygning til fysik-delen af Institut for Materialer og Produktion. Den nye bygning skal ligge i tilknytning til instituttets eksisterende laboratorier på Fibigerstræde 14. Samtidig skal Institut for Matematiske Fag også have en ny bygning, som opføres, hvor pavillonbygningen på Fibigerstræde 10 er i dag. Dermed kommer den til at hænge sammen med området ved Pontoppidanstræde, som er det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets kerneområde. Campus Service forventer, at de nye bygninger er klar til indflytning i 2023 og erstatter desuden det nuværende lejemål på Skjernvej, hvor de to institutter i dag holder til.
Byggeriet er medfinansieret af midler fra Bygningsstyrelsens pulje til renoveringen af universiteternes laboratorier.

Frem mod 2024 skal bygninger på følgende AAU-adresser desuden renoveres: Pontoppidanstræde 101 samt Fredrik Bajers Vej 7 A, B og C. Herudover er Campus Service sammen med Bygningsstyrelsen og et rådgiverteam i gang med forundersøgelser på Fibigerstræde 1, 2, 3, 4, 5, 11 og 13 samt Kroghstræde 7.
 

Campus København

AAU Campus København
1:Nye laboratoriefaciliteter til SBi.

Nye laboratoriefaciliteter til Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i 2019-2020

AAU arbejder på at få nogle nye laboratoriefaciliteter til byggeforskningsinstituttet i nærheden af A.C. Meyers Vænge 15, som erstatning for laboratorierne i Hørsholm. Planen er, at laboratorierne skal ligge i en omdannet erhvervsbygning tæt på Campus København, og AAU har etableret midlertidige laboratorier i tilknytning hertil. Projektet har imidlertid været sat på standby i en periode, fordi det var udfordret af entreprenørens konkurs og funderingsproblematikker. Campus Service og SBi arbejder på at finde en snarlig løsning på etableringen af laboratorierne.

CAMPUS ESBJERG

AAU Esbjerg
1: Renovering på AAU Esbjerg.

Udvendig og indvendig renovering på campus esbjerg

Første etape af facaderenoveringen på C1-bygningen er netop afsluttet. Etape 2 i 2019 og 2020 omfatter blandt andet en renovering af hovedindgangen. Herudover skal toiletforholdene i bygning B også have en makeover frem mod studiestart i september.