Hjælp til internationale forskertalenters ansøgninger

Hjælp til internationale forskertalenters ansøgninger

21 unge forskere fra hele verden har netop fået hjælp fra AAU til at skrive ansøgninger til de prestigefyldte Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships-midler. Målet er, at forskerne får midler til at gennemføre et 2-årigt forskningsprojekt på AAU.

21 talentfulde forskere fra hele verden har netop gennemgået et todages træningsforløb i at søge midler fra EU’s Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF).

Forskertalenterne var inviterede fra AAU med det formål at klæde forskerne bedst muligt på til den omfattende ansøgningsproces, hvor kun et fåtal får del i de prestigefyldte midler.

Tiltrækker unge forskertalenter fra hele verden

De inviterede forskere er særligt udvalgt af forskere på AAU, som også er supervisor for de internationale talenter. Ansøgningen til MSCA IF-midlerne skal formelt indsendes af AAU som forskningssted, men den udarbejdes i praksis i et samarbejde mellem supervisor og forskningstalentet.

- På AAU har vi fokus på dels at styrke egne forskertalenter, dels at tiltrække dygtige forskere fra hele verden. Med træningsforløbet skal de internationale forskere gerne forbedre deres muligheder for at få finansieret en 2-årig kontrakt her på universitetet, siger Flora Champetier, der er fundraiser på AAU Innovations fundraising- og projektledelseskontor, og som er med til at arrangere træningsforløbet.

De 21 forskertalenter på dette års træningsforløb repræsenterer forskellige fag, der dækker samtlige fem hovedområder på AAU.

I år er det anden gang, at AAU inviterer til en MSCA IF-workshop. I 2017 deltog 15 forskere, og heraf er 2 kommet igennem nåleøjet og er blevet tildelt et MSCA-fellowship på AAU, og adskillige var meget tæt på. De to forskere starter deres forløb i henholdsvis september 2018 og januar 2019.

- Vi er stadig løbende i kontakt med talenterne fra sidste års forløb for at give dem sparring og feedback på genindsendelse af deres ansøgninger, forklarer Flora Champetier.

Der er ansøgningsfrist til dette års MSCA IF i september, og kandidaterne får besked om udkommet senest fem måneder efter fristen.

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF)

MSCA IF støtter individuelle forskere på postdoc-niveau og opefter. Der er ingen krav til alder eller nationalitet, men ansøgere skal have mindst fire års forskererfaring eller en ph.d.-grad. Ansøgeren må desuden ikke have boet, arbejdet eller studeret i Danmark i mere end 12 måneder inden for de seneste tre år.    

Læs mere om MSCA her