Nyhedsbrev nr. 34 om arbejdsmiljø på AAU

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonference og lovforslag om tilsyn med psykisk arbejdsmiljø er nogle af emnerne i det seneste nyhedsbrev om arbejdsmiljø på AAU. Læs det her.

 

 

 

Lovforslag om tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Formålet med lovforslaget er at genindføre Arbejdstilsynets adgang til ved tilsynsbesøg at tale med ansatte uden at andre, herunder arbejdsgiver eller dennes repræsentant, er til stede. Endvidere giver forslaget Arbejdstilsynet mulighed for at gennemføre på forhånd planlagte gruppesamtaler med ansatte. Arbejdsgiver vil som udgangspunkt have ret til at være til stede ved gruppesamtalerne, med mindre Arbejdstilsynet vurderer, at der er risiko for, at ENTEN formålet derved forspildes ELLER Arbejdstilsynet derved ikke får alle relevante oplysninger frem. Læs lovforslaget her.

 

 

Arbejdsmiljøkurser i AMS-regi i 2018

  • Ergonomi og sundhed; 23/5 2018 (enkelte ledige pladser). Læs mere og tilmelding her (tilmeldingsfrist 18/5)
  • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse; 30/10 – 1/11 2018
  • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse; 13/11 – 15/11 2018

 

 

 

Sagen med Arbejdstilsynet og det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø for VIP i A.C. Meyers Vænge 15

Den opfølgende undersøgelse ved CRECEA blev gennemført i februar-marts 2018, og rapporten fra undersøgelsen foreligger nu.

Arbejdstilsynet fik tilbagemelding på de tre påbud til CREATE, MAKE og PLAN  d. 19. april 2018. Tilbagemeldingen bestod i de tre institutters handlingsplaner samt CRECEA’s rapporter for de tre institutter. I skrivende stund afventer vi Arbejdstilsynets reaktion på tilbagemeldingen.

Læs hele nyheden på AAU INSIDE og hent CRECEA’s rapport.

 

 

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AAU

I august 2018 gennemfører vi, som i 2016, ensartede og samtidige valg af alle arbejdsmiljørepræsentanter på AAU. Sæt derfor gerne allerede nu nye kandidatmuligheder i gang med at tænke og forberede valgkampagne. Information om valget bliver sendt til institutledere og FS-afdelingschefer til videre foranstaltning.

 

 

 

AAU arbejdsmiljøkonference

Sæt kryds i kalenderen til AAU’s arbejdsmiljøkonference 2018: torsdag d. 8. november 2018 kl. 12:30 i auditoriummet, Rendsburggade 14, Aalborg.

Konferencens tema bliver ”Ned med dokumentvældet og op med adfærdsdesign i arbejdsmiljøarbejdet” samt inspiration fra arbejdsmiljøarbejdet i det private erhvervsliv.

 

 

Patienttransport

Det er nu muligt at rekvirere nye kort til siddende patientbefordring. Tilbuddet kan benyttes af alle AAU-ansatte, AAU-studerende og AAU-gæster, læs mere om siddende patienttransport i AAU-håndbogen.

Ønsker I at få nye kort til instituttet eller FS-afdelingen skriv da en mail til arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk med antal kort, og hvem kortene skal sendes til.

 

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU)

Husk at du altid kan finde dagsordener og referater på HAMiU’s hjemmeside på AAU Inside.