Prisbelønnet arbejde hos Vestas åbnede døren til Cambridge

Prisbelønnet arbejde hos Vestas åbnede døren til Cambridge

Jesper Asmussen, der er erhvervs-ph.d. hos Vestas og Aalborg Universitet, forsker i, hvordan man kan udvikle modeller, der kan gøre det nemmere for virksomheder at træffe robuste beslutninger om forsyningskædens opbygning. Hans arbejde gav ham for nylig adgang til et forskningsophold på University of Cambridge i England.

Kilde: www.made.dk

Du kan for det meste finde Jesper Asmussen i Aarhus, men hans tanker er ligeså meget i Kina, Rusland, USA og Brasilien.

For som erhvervsph.d. hos Vestas beskæftiger Jesper Asmussen sig med, hvordan den verdenskendte, danske vindmølleproducent tager beslutninger om opbygningen af sin globale forsyningskæde, der tæller leverandører, partnere, produktion, indkøb og salg på tværs af seks forskellige kontinenter.

- Det kræver solide værktøjer, som kan understøtte forretningen og beslutningstagere, så der bliver taget robuste beslutninger om forsyningskædens opbygning, eksempelvis om placeringen af produktion, forklarer Jesper Asmussen.

Værktøjerne og modellerne var med i Jesper Asmussens kuffert, da han i efteråret 2017 tog på et knap to og en halv måned langt forskningsophold ved University of Cambridge
i England.

Cirka et år forinden stod den unge forsker, som er tilknyttet Aalborg Universitet, på scenen til MADE Årsdag og blev hyldet som vinderen af Alexander Foss MADE Award 2016.

Det gjorde han for sin forskning i MADE inden for temaet modelbaseret udvikling af forsyningskæder.

Forskning, som gør både Vestas og andre danske virksomheder med en kompleks forsyningskæde i stand til at træffe bedre beslutninger i en omskiftelig verden, hvor der fra region til region hersker forskellige produktionsrelaterede, markedsmæssige eller politiske udfordringer.

Med Alexander Foss MADE Award fulgte et rejselegat på 70.000 kr., og Jesper Asmussen kunne hurtigt tage en beslutning om, hvor turen skulle gå hen.

TÆT SAMARBEJDE MED INDUSTRIEN

- Centre for International Manufacturing ved University of Cambridge er førende inden for forskning i opbygningen af globale forsyningskæder og produktionsnetværk. Så det var det klart mest interessante sted at komme hen, fortæller erhvervsph.d.en, der tog kontakt til centerets leder, Dr. Jagjit Singh Srai, for at lave en aftale om et forskningsophold.

- De er verdensledende i det, de laver, men jeg tror også, at det lykkedes at lave en aftale om et forskningsophold, fordi de kunne se, at jeg havde en interessant baggrund i forhold til deres forskningsområde, siger Jesper Asmussen.

Udover samarbejdet med centrets leder, Dr. Srai, kunne Jesper Asmussen sparre og samarbejde med flere af centrets egne ph.d.er og forskere, som bl.a. har beskæftiget sig med både den danske og engelske vindmølleindustri.

Kendetegnende for forskningen på Cambridge er nemlig, at der er en tæt kontakt med industrien.

- De er rigtig gode til at samarbejde med industrien, og det præger deres arbejde. Det er jeg selv vant til fra Aalborg Universitet og det daglige arbejde i Vestas, siger Jesper Asmussen, der dog også bemærkede en forskel i universitetets måde at arbejde på i forhold til Danmark:

- Det, som måske er lidt anderledes i forhold til Danmark, er, at de på Cambridge er meget aktive i forhold til at tage den akademiske viden og bringe den ud i form af konsulentarbejde, undervisning i industrien og skræddersyede kurser, som er forskningsbaserede, men så oversat til en mere industriel relevant kontekst.

ARBEJDER FRA MANDAG TIL SØNDAG

Et forskningsophold på næsten to og en halv måned adskiller sig selvfølgelig en del fra en kortere studie- eller inspirationstur.

Hverdagen foregik på universitetet, mens et lejet værelse med delebad og delekøkken sikrede Jesper tag over hovedet om natten og et flashback til tiden som studerende.

Undervejs var der også leverancer i forhold til både Vestas og sin egen ph.d.-afhandling, som han skulle tage sig af.

Og så skulle der naturligvis bruges tid på først at etablere netværk og relationer med de relevante forskere på centret med henblik på at finde mulige synergier, dele viden og igangsætte forskningsaktiviteter og samarbejder.

- To og en halv måned lyder måske af lang tid, men tiden går rigtig hurtigt, især når du arbejder fra mandag til søndag, pointerer Jesper Asmussen.

STORSKÆRME TIL AT SYNLIGGØRE VARESTRØMME

Konkret i forhold til Jesper Asmussens egen forskning og hans arbejde hos Vestas kunne han blive inspireret af Cambridges måde at visualisere ændringer i en global forsyningskæde på.

- Hos Vestas arbejder jeg grundlæggende med, beslutninger om hvad, hvor og hvem i produktionen. Altså, hvad skal produceres hvor i verden, og hvem skal producere det?

- I disse beslutninger er der mange hensyn at vægte. Det kan være udfordringer på markedssiden, f.eks. i emerging markets som Brasilien eller Rusland, hvor der er krav om lokalt produceret indhold, kombineret med en vis markedsusikkerhed. Derudover skal vi forholde os til eksempelvis udsving i valutakurser, potentielle ændringer i handelsbarrierer og løbende investeringer i ny teknologi og kapacitet. Opbygningen af en global forsyningskæde er et komplekst felt, som kræver involvering af hele værdikæden, valide data, og værktøjer til at sikre robuste beslutninger, forklarer Jesper Asmussen.

På centeret i Cambridge har de arbejdet med metodikker og værktøjer til at gøre den type problemstillinger mere interaktive og involverende.

- Store touchscreens monteret på borde gjorde det muligt visuelt at eksperimentere med opbygningen af forsyningskæden gennem en drag-and-drop tilgang. På den måde vil du kunne samle væsentlige beslutningstagere omkring bordet og køre en række scenarier igennem, fortæller Jesper Asmussen og uddyber:

- Resultatet får man så ikke i et Excel-ark, som man kender det, men visuelt på skærmen. Derved synliggøres varestrømmene i en global forsyningskæde, kundernes placering, hvor der måske er flaskehalse, og hvor der er risiko for produktionsstop eller transportforsinkelser. Det bliver gjort levende og interaktivt, og det bidrager til at øge forståelsen og transparensen i den her type komplekse beslutninger.

I slutningen af opholdet kom professor ved Aalborg Universitet og arbejdspakkeleder i MADE, Brian Vejrum Wæhrens, også en tur til det engelske og University of Cambridge.

Formålet var at etablere en tættere relation mellem Institute for Manufacturing og så forskningsmiljøet på Aalborg Universitet med henblik på senere at kunne lave forskningssamarbejder med fælles finansiering.

Jesper Asmussen, der var tilbage i Danmark igen i begyndelsen af december, kommer også selv til at fortsætte sit samarbejde med det engelske universitet.

Forventningen er, at det senere skal udmunde sig i fælles, akademiske publikationer – når Jesper altså lige har fået færdigskrevet og afleveret sin ph.d.-afhandling.

- Det har jeg forhåbentlig med udgangen af april. Men nu har vi fået opbygget et netværk på instituttet på Cambridge, igangsæt spændende initiativer, og jeg har fået indsigt i deres metoder og tilgang til at arbejde akademisk såvel som industrielt. Det var hovedformålet med opholdet, og det synes jeg lykkedes til fulde, slår Jesper Asmussen fast.

Jesper Asmussen har været en del af MADE-forskningen, siden han startede på sin erhvervsph.d. hos Vestas i 2015.