AAU logo

AAU Inside

Statistikdag(e) for gymnasielærere

Statistikdag(e) for gymnasielærere

Gymnasielærere bliver klædt bedre på statistikundervisningen på gymnasierne til såkaldte Statistikdage, der afholdes af Institut for Matematiske Fag på AAU. I efteråret afholdes dagen for tredje gang efter to vellykkede arrangementer.

Tekst: Søren Højsgaard, Institut for Matematiske Fag
Foto: Sidse Westesen

Gymnasielærerne har brug for skærpede kompetencer inden for statistik. Derfor har Institut for Matematiske Fag afholdt en Statistikdag ved to forskellige lejligheder, hvor formålet var at give gymnasielærerne inspiration til statistikundervisningen hjemme i gymnasierne. Arrangementerne havde meget stor tilslutning og succes, og af samme grund skal der igen i efteråret afholdes et lignende arrangement.

Med den seneste gymnasiereform skal der i matematik lægges mere vægt på statistik og data. Der er derfor et ganske stort behov for efteruddannelse i statistik blandt landets ca. 2500 gymnasielærere i matematik.

I en tid hvor der står STEM og AI/machine learning/data science alle steder er det enormt vigtigt, at de unge mennesker møder statistik i deres undervisning og lærer at forholde sig kritisk til statistiske resultater i medier og andre steder.

For at give gymnasielærerne en hjælpende hånd, afholdt Institut for Matematiske Fag i samarbejde med biostatistik på KU den første Statistikdag i efteråret 2018 i Musikkens Hus i Aalborg – mens der i øvrigt var Studiepraktik på AAU. Der var 110 deltagere med en overvægt at nord- og midtjyske deltagere, men hele landet var pænt repræsenteret. I marts 2019 blev arrangementet gentaget på Mariagerfjord Gymnasium, der havde samlet 40 deltagere fra egne rækker og fra nabogymnasierne.

I efteråret 2019 (samtidig med studiepraktikken) afholdes matematiklærerforeningens årskursus på AAU-CPH og det bærende element i kurset bliver - rigtigt gættet - statistik.