AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Stor usikkerhed om de næste års økonomi

Stor usikkerhed om de næste års økonomi

Aalborg Universitet er i fuld gang med at afdække de scenarier, der er for, hvor mange penge universitetet vil få til rådighed de næste år.

Af Anette Marcher, rektorsekretariatet

Alle danske universiteter har ventet spændt på resultatet af forhandlingerne om grundlaget for en ny regering. Fordi resultatet kunne være med til at fjerne noget af den økonomiske usikkerhed, som universiteterne har om rammerne for de næste års økonomi. Ville valgkampens løfter om bl.a. fortsættelse af taksameterløftet på takst 1 og afskaffelse af omprioriteringsbidrag blive indfriet?

- Jeg husker ikke i min tid som universitetsdirektør, at der på dette tidspunkt af året har været så meget usikkerhed om vores økonomiske rammebetingelser. Usikkerheden øger presset på os og de øvrige universiteter i en tid, hvor vi i flere år har måttet leve med besparelser og afskedigelser, siger universitetsdirektør Antonino Castrone.

Det nye ”politiske forståelsespapir” for den nye regering har fjernet lidt af usikkerheden. Her skriver man: ”Med den førstkommende finanslov vil en ny regering foreslå at afskaffe omprioriteringsbidraget”. Men der er også andre usikkerheder, der ikke er svar på.

Rettidig omhu 

- Det kan vi på Aalborg Universitet ikke vente på, når det drejer sig om næste års budget og økonomi. Vi har derfor forsøgt at udvise rettidig omhu ved at opstille nogle scenarier for vores økonomi, siger Antonino Castrone.

Efter usikkerheden om 2%-besparelsen fra omprioriteringsbidraget er væk, summerer de væsentligste usikkerheder op i ca. 70-80 mio. kr.:

  • Manglende videreførelse af taksameterløftet på takst 1 (ca. 33 mio. kr.)
  • Stigning i huslejen til Bygningsstyrelsen (ca. 28 mio. kr.)
  • Overgang til ny ferielov (ca. 10-20 mio. kr.)

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og bestyrelsen er netop blevet orienteret om de mulige scenarier for næste års økonomi. I det værste scenarie får Aalborg Universitet altså omkring 80 mio. kr. mindre til rådighed næste år via finanslovsmidlerne. Den endelige finanslov forventes først i slutningen af november.

- Indtil vi kender de konkrete økonomiske betingelser, er det alt for tidligt at vurdere, hvorvidt det har konsekvenser for antallet af medarbejdere. Det kommer helt an på, hvor stort næste års besparelsesbehov bliver, siger universitetsdirektøren.