Studietur til Belgien gav ny inspiration

Studietur til Belgien gav ny inspiration

AAU’s Strategiske Råd for Forskning og Innovation har været på todages studietur til KU Leuven og Bruxelles. En overordnet rammeaftale om gensidigt forpligtende samarbejde mellem AAU og KU Leuven er i støbeskeen.

Et af Europas ældste og mest anerkendte universiteter, KU Leuven i Belgien, fik i starten af maj besøg af AAU’s Strategiske Råd for Forskning og Innovation. KU Leuven blev grundlagt tilbage i 1425, mens AAU først er kommet til verden over 500 år senere, men det var ikke en hindring for gensidig inspiration – nærmere tværtimod.

Muligt samarbejde med KU Leuven

Under besøget blev der delt erfaringer mellem AAU og KU Leuven om blandt andet samspillet mellem forskning, innovation og universiteternes betydning for regional udvikling, digitalisering af uddannelserne samt brobygning for professionsbachelorer.

- Studieturen har givet et værdifuldt perspektiv på, hvordan vi bedriver universitet på AAU. På KU Leuven mødte vi kolleger fra et af Europas ældste og mest anerkendte universiteter. Det var inspirerende at høre, hvordan de kombinerer excellent forskning med et tæt samarbejde med omverdenen og får det omsat til innovation og vækst i deres region. Samtidig mødte vi også stor anerkendelse af AAU’s resultater og især vores PBL-læringsmodel, som KU Leuven gerne vil samarbejde nærmere med os om, siger rektor Per Michael Johansen.   

Udover generel inspiration, anerkendelse og en række aha-oplevelser er besøget på KU Leuven også mundet ud i et forslag til en overordnet rammeaftale for samarbejde på institutionsniveau - både i forhold til studentermobilitet, men også på ph.d.-niveau. Der arbejdes i øjeblikket på at få samarbejdsaftalen i hus.

Besøg i Europa-Kommissionen

På andendagen af studieturen besøgte rådets medlemmer Europa-Kommissionen, hvor rektor blandt andet introducerede AAU og vores præstation i Horizon 2020. Rådet havde en drøftelse med en af forskningskommissær Carlos Moedas rådgivere om betydningen af, at forskning-og innovationsområdet har fået en tungere post i Europa-Kommissionens netop fremlagte forslag til EU’s budget for 2021-2027.

- Det skal ses som en anerkendelse af forskning og innovations betydning for Europas vækst og udvikling i fremtiden, siger rektor Per Michael Johansen.

Budgetforslaget skal nu forhandles med medlemslandene og Europa Parlamentet. Rådet mødtes også med det generaldirektorat, der har ansvaret for EU’s Digitale Dagsorden og blev introduceret til det digitale indre marked og de overordnede planer for det digitale område.

Læs mere om KU Leuven i denne brochure om universitetet