AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Henrik Pedersen, dekan på Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Foto: Svenn Hjartarson

TECH-dekan: Vi har digitale og bæredygtige fordele

Om fem år er digitalisering og bæredygtighed en indlejret del af PBL på TECH, og om ti år er AAU verdens bedste ingeniøruniversitet. Det er ambitionerne for Det Tekniske Fakultet for IT og Design ifølge dekan Henrik Pedersen. Vejen dertil går blandt andet via et fortsat godt samarbejde på tværs af institutter og øvrige fakulteter samt erhvervslivet.

Af Trine Kristensen og Lea Laursen Pasgaard

Et kig ind i krystalkuglen og de næste fem-ti år for Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) har to altoverskyggende nøgleord, når man spørger dekan Henrik Pedersen; digitalisering og bæredygtighed.

Fakultetet er ifølge dekanen allerede meget stærke på connectivity (digitale forbindelser, red.), trådløs kommunikation som 5G og 6G og i interaktionen mellem mennesker og kunstig intelligens som fx høreapparater og exo-skeletter.

- Ser vi nogle år frem i tiden, er vi også meget stærke i automation, robotter, droner, satellitter og selvkørende biler – det gælder både i vores uddannelser, i vores forskning og i samarbejdet med erhvervslivet, hvor forhåbentlig endnu flere spinout-virksomheder lever i bedste velgående, forklarer Henrik Pedersen.

Megaprojekter og Harvard-samarbejde

Bæredygtighed har senest materialiseret sig på TECH inden for uddannelsesområdet, hvor to nye såkaldte megaprojekter skal danne rammen om studerendes arbejde med at løse problemstillinger, der går på tværs af forskellige videnskaber. Projekterne foregår i tæt samarbejde med Aalborg Kommune og handler dels om at gøre det let at være bæredygtig, dels om at gøre Nordjylland til verdens første cirkulære region.

- Faktisk har vi netop haft besøg af Harvard University’s School of Engineering and Applied Sciences for at etablere et samarbejde om meaprojekterne, tilføjer dekanen.

- Man kan måske lidt kækt sige, at det er heldigt, at det massive samfundsfokus på teknologi og digitalisering rammer lige ned i vores kerneområde. Vi har masser at bidrage med, og vores teknologi bliver i høj grad brugt på andre fakulteter. Derudover er vi sammen med ENGINEERING frontløbere særligt på energiområdet, hvor vi fortsætter vores store engagement i bæredygtighed, fortæller dekan Henrik Pedersen.

På uddannelsesområdet ser Henrik Pedersen for sig, at både digitalisering og bæredygtighed om fem år er indlejret i både PBL-læringsmål og –progression. Om samme fem år er samarbejde på tværs af samtlige fakultetets institutter desuden en realitet.

- Det er i samspillet med andre fagligheder, at de store løsninger kan finde vej. Derfor skal vi også fortsætte vores gode samarbejde særligt med ENGINEERING, ikke mindst når det handler om at være ikke bare Europas bedste, men hele verdens bedste ingeniøruniversitet, siger han.

Et budget i balance ved indgangen til 2020

Men hvordan bliver man verdens bedste, når man samtidig skal spare og afskedige?

Først kom der bud om, at hele universitetets administration skulle lægges om. Så kom der besked om, at besparelser og dertilhørende afskedigelser var uundgåelige, fordi enderne ellers ikke ville kunne mødes i budgettet.

TECH har ligesom de øvrige fire fakulteter været nødt til at afskedige medarbejdere som konsekvens af de færre midler på dette års budget. Konkret har det betydet et farvel til i alt 16 medarbejdere, heraf 11 afskedigede og 5 frivilligt fratrådte. Herudover har én medarbejder indgået en aftale om en seniorordning.

- Det betyder, at vi går 2020 i møde med et budget i balance, som tingene ser ud nu, tilføjer han.

De store omvæltninger på relativt kort tid har sat sine spor på AAU og således også på TECH. Set i bakspejlet mener dekanen, at det var uheldigt, at organisationsændringen og besparelserne skulle udmøntes stort set samtidig.

- Det var mange ting oveni i hinanden, og når man både omlægger organisationen og sparer på samme tid, får man ikke et bedre universitet her og nu. Men det er et dilemma, for skal man tage små skridt og ændre lidt hele tiden eller lave alt om på én gang? Uanset hvad, skal vi som universitet gøre os umage med ikke at fyre i tide og utide. En hyre-/fyre-mentalitet er aldrig godt for et internationalt universitet, påpeger Henrik Pedersen.

Efter besparelserne på AAU blev meldt ud, har flere danske universiteter været igennem lignende forløb. Besparelserne har ramt hele den danske uddannelses- og forskningssektor, og det er ifølge Henrik Pedersen en udfordring for Danmarks fremtid. Men selv med en ny socialdemokratisk regering, der fastslår, at den vil afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet og arbejde for, at de offentlige investeringer i forskning fortsat er på mindst én procent af BNP, er økonomien aldrig sikret i en politisk virkelighed.

- På TECH har vi dog gode muligheder for at søge eksterne forskningsmidler hjem. Men vi kan blive endnu bedre, fx på it-området under EU, siger Henrik Pedersen.

Vi skal rekruttere og fastholde internationale forskertalenter

Samtidig mener dekanen, at fakultetet i højere grad bør satse på at rekruttere flere yngre internationale forskertalenter gennem såkaldte tenure tracks, hvor forskeren – forudsat en positiv faglig bedømmelse – bliver tilbudt en fast stilling som lektor efter et antal år som adjunkt.

- Det er vigtigt, at vi kan rekruttere og fastholde internationale forskere, når vi vil være et internationalt universitet. Vi skal beskytte vores unge talenter, hjælpe dem med at få et godt internationalt netværk og lære dem at søge eksterne midler, forklarer han.

AAU har gennemgået mange forandringer i løbet af det seneste år. Organisationsændringer og besparelser har sat nye rammer for, hvordan arbejdet på institutter, fakulteter og i Fælles Service gribes an. I denne artikelserie tager vi en temperaturmåling på fakulteterne, som alle har været nødsaget til at afskedige medarbejdere. AAU Inside taler med de fem dekaner, og det vil munde ud i en artikel for hvert fakultet. Dette er det femte og sidste i rækken.

Læs første artikel med dekan Rasmus Antoft fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 'SAMF skal styrke sin globale profil'

Læs anden artikel med dekan Henrik Halkier fra Det Humanistiske Fakultet: ’Det digitale humaniora er vejen frem’

Læs tredje artikel med dekan Lars Hvilsted Rasmussen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: ’Dekan: SUND skal uddanne flere sundhedsakademikere’

Læs fjerde artikel med dekan Mogens Rysholt Poulsen fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet: 'Dekan: ENGINEERING skal investere i studerende'