AAU logo

AAU Inside

Dr. Tony Bates holder oplæg om digital læring på AAU's Undervisningens Dag 2019.

Undervisningens Dag: Giv plads til at eksperimentere med digital læring

De studerende skal uddannes til at tage kontrollen over den digitale udvikling. Det kræver blandt andet, at deres undervisere er klædt på til at varetage digital læring. Det var en af hovedpointerne fra dr. Tony Bates, der holdt oplæg om læring i en digital tidsalder til Undervisningens Dag 2019.

Tekst og foto: Trine Kristensen, AAU Kommunikation

AAU’s Undervisningens Dag 2019 med oplæg og workshops i København den 8. maj og Aalborg den 9. maj havde fokus på blandt andet digital læring og studieintensitet.

Dagens to keynote speakers var dr. Tony Bates fra Canada og CBS-professor Jan Damsgaard, og de havde hver deres blik på behovet for digitale kompetencer i både uddannelsessektoren og erhvervslivet.

De studerende skal kunne tage kontrol over digital udvikling

Det kræver investeringer i uddannelse af undervisere, så de kan varetage digital læring, men der er samtidig masser af muligheder for den enkelte underviser til at eksperimentere med den digitale læring. Omdrejningspunktet er de studerendes behov. Det var noget af det, dr. Tony Bates fremhævede i sin præsentation på AAU’s Undervisningens Dag 2019. Han har i en menneskealder forsket i digital læring og lagde ud med at slå fast, at studerende skal uddannes til at tage kontrollen over den digitale udvikling.

- Der er et kæmpe behov for at investere i udviklingen af digital undervisning. Det er både en politisk opgave at prioritere midler til det, og der er en stor opgave for universiteterne i at udvikle strategier for digital læring og at afsætte ressourcer til det. Men den enkelte underviser har også en stor del af ansvaret for at bringe den digitale læring videre. Der skal være plads til at eksperimentere og afprøve nye metoder i mindre skala, så de gode erfaringer kan udbredes til andre undervisere, forklarer dr. Tony Bates.

Fremtidens arbejdsmarked er digital og platformsbaseret

CBS-professor og fast medlem af Disruptionrådet – og AAU-alumne – Jan Damsgaard fremhævede i sin præsentation nogle af de megatrends, som kommer til at præge fremtidens arbejdsmarked.

- Platformsbaserede virksomheder er de mest værdifulde virksomheder i verden. Muligheden for at udveksle viden, services eller adgang til konkrete produkter er langt vigtigere end produkterne i sig selv eller at eje dem. Den fremtid skal studerende forberedes på via fx læringsplatforme, sagde Jan Damsgaard.

Workshops og oplæg fra vinder af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

De deltagende undervisere fik desuden mulighed for at høre oplæg fra vinderen af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris lektor Johan Heinsen. Der blev derudover afholdt en række workshops om blandt andet blended learning, studieaktivitetsmodellen og visuel facilitering.

Yderligere information