AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Aalborg Universitetsbibliotek flytter til Kroghstræde 3

Aalborg Universitetsbibliotek flytter til Kroghstræde 3

Med udgangen af 2019 er det planen, at Aalborg Universitetsbibliotek er flyttet ind på Kroghstræde 3 på Campus Aalborg Øst. Flytningen giver både besparelser på husleje og en lettere adgang til biblioteket for studerende og ansatte.

Lagt online: 29.03.2019

Tekst: Maj Rosenstand, bibliotekschef Aalborg Universitetsbibliotek

Som et led i at finde besparelser arbejder vi på at flytte Aalborg Universitetsbiblioteks hovedafdeling på Langagervej 2 i Aalborg Campus Øst til Kroghstræde 3 ligeledes i Aalborg Campus Øst. Ifølge planen skal flytningen være en realitet med udgangen af 2019. Den er et resultat af et samarbejde ml. AAU’s ledelse, Universitetsbiblioteket og Campus Service. Endvidere samarbejder vi med det Humanistiske Fakultet og det Samfundsvidenskabelige Fakultet om at nå planens målsætning.

Vi går nu i gang med at planlægge, hvordan vi rent praktisk når i mål med at åbne Universitetsbiblioteket til januar 2020 i nye rammer tættere på uddannelses- og forskningsmiljøerne i Aalborg Campus Øst. Den næste fase handler derfor om vores konkrete planlægning i forhold til de ansattes arbejdssteder, placering af bøger m.m., undervisningsfaciliteter, studiearbejdspladser og studiemiljø, adgangsforhold til materialer og bygninger. 

Tidsplanen for flytningen skyldes muligheden for huslejebesparelser, der vil understøtte Fælles Services økonomiske situation. Samtidigt mener vi dog også, at der er spændende perspektiver i, at Universitetsbiblioteket rykker ind i hjertet af et stort campus-område. Det vil give lettere adgang til Universitetsbiblioteket for både studerende og ansatte og betyde, at vi kommer tættere på uddannelses- og forskningsmiljøerne. Universitetsbiblioteket vil derfor i de nye rammer fortsætte og udvikle samarbejdet med og servicen til uddannelses- og forskningsmiljøerne og de administrative områder, samt være et attraktivt PBL-orienteret studiemiljø med adgang til vores materialer 24/7.  

De eksisterende undervisnings- og serviceaftaler for 2019 mellem Universitetsbiblioteket og uddannelses- og forskningsmiljøer og de administrative områder bliver der ikke ændret ved, selv om der vil være tale om en omfattende flytteopgave for Universitetsbiblioteket.

Hvis I har spørgsmål så kontakt bibliotekschef Maj Rosenstand.