AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Opstart af seniorklub på AAU CPH

Opstart af seniorklub på AAU CPH

Aalborg Universitet (AAU) har en seniorklub, som indtil nu fortrinsvis opererer i Aalborg og nærmeste omegn. I København er der nu et initiativ i gang for også at skabe aktiviteter for seniorer fra AAU i Københavnsområdet.

Lagt online: 18.10.2019

Er du senior eller bliver det snart, og er du interesseret i at deltage, kan du tage kontakt til seniorklubben ved at skrive en mail til agerlinmunksgaard@gmail.com med ordet ”senior” i overskriften. Man er senior, når man fratræder en stilling ved AAU – uanset om det er på grund af alder eller anden årsag.

En gruppe på seks seniorer og snart-seniorer har formuleret en række aktiviteter, som kunne være interessante at tage fat på. Andet kan tilføjes efterhånden.

Formål:

Seniorklubbens formål er at formidle socialt samvær i form af udflugter, foredrag, virksomhedsbesøg mv. for klubbens medlemmer og ledsagere.

Aktiviteter:

Gruppen af seniorer udgør et aktiv fagligt og mentalt. Gruppen i København vil, når det efterspørges, og der er seniorer, som gerne vil yde en indsats, tilbyde at:

  • fungere som netværk for udenlandske studerende
  • support ved større konferencer

Seniorklubben vil tillige mødes til foredrag, kulturelle arrangementer mv. i det omfang det er relevant.

Mødefrekvens

Så længe seniorklubben kun er en lille gruppe inviteres seniorerne til at mødes ca. 2 gange årligt i forbindelse med faglige aktiviteter på AAU, som er offentligt tilgængelige jfr. campushjemmesiden. Seniorerne mødes efterfølgende til samvær. 1 gang årligt lægges planer for det efterfølgende års virke.

Kontakt

Lisbeth Munksgaard er seniorklubbens kontaktperson og kan kontaktes på agerlinmunksgaard@gmail.com og tlf. 2929 4104