AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Vinderen af AAU's arbejdsmiljøpris er fundet

Vinderen af AAU's arbejdsmiljøpris er fundet

For fjerde år i træk overrakte rektor Per Michael Johansen for nylig AAU's arbejdsmiljøpris. Prisen gives for at påskønne og fremhæve de gode indsatser for arbejdsmiljøet på AAU og gik i år til ledelsen på Institut for Arkitektur og Medieteknologi (CREATE) i København.

Lagt online: 22.11.2018

AAU’s hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU) vælger hvert år tre kandidater til prisen, som gives til den eller de personer, der har gjort noget ekstraordinært for arbejdsmiljøet på AAU. Det skete i år på AAU’s arbejdsmiljøkonference 8. november, hvor 105 deltagere mødtes til oplæg og netværk med temaet ”Ned med dokumentvældet og op med adfærdsdesign i arbejdsmiljøarbejdet”.

De tre kandidater til årets arbejdsmiljøpris var:

  • Arbejdsmiljørepræsentant Ulla Søndergaard, Institut for Planlægning
  • SA-medlemmerne på Fakultetskontoret på HUM og SAMF (medarbejdersiden)
  • Ledelsen på Institut for Arkitektur og Medieteknologi (CREATE) i København: Michael Mullins og Hans Jørgen Andersen.

Vinderne af arbejdsmiljøprisen blev i år ledelsen på CREATE. De blev indstillet af Henrik Pedersen, der er dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Han beskriver deres indsats således:

- Både oplevelsen af anerkendelse og støtte fra ledelsens side samt et langt mere tværgående samarbejde mellem VIP’erne fremhæves som afgørende for trivsel. Der er målt forbedringer på bl.a. udvikling i det psykiske arbejdsmiljø; sammenhængende tid til forskning; undervisningsplanlægning; generel arbejdsbelastning; personaleledelse; at tage imod yngre forskere og nye udenlandske kolleger; og de administrative systemer og supportfunktioner. Forbedringen af det psykiske arbejdsmiljø i 2018 tilskrives i høj grad en forskningsevaluering, som man var skeptisk overfor i starten, men som har bidraget med viden, der er blevet handlet hurtigt på. (…)  På evalueringsmødet var der enighed om, at det sidste års fokus på det psykiske arbejdsmiljø har bidraget til positive forandringer.

Du kan læse mere om kandidaterne og deres arbejdsmiljøindsatser her