AAU logo

AAU Inside

AAU's organisation

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægten beskriver Aalborg Universitets overordnede formål og fastlægger strukturen for universitetets ledelse og øvrige organisation. Vedtægten fastlægger desuden regler for valg til bestyrelse, akademisk råd, studienævn samt overordnede regler for regnskab.

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Delegationsinstruks for rektor på Aalborg Universitet

Delegationsinstruksen fastlægger, hvilke af rektors beføjelser efter universitetsloven, som på generel basis overlades til dekanerne og andre ledere på Aalborg Universitet.

Delegationsinstruks for rektor på Aalborg Universitet