Aalborg Universitets direktion

Rektor er leder af direktionen, hvor han uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til medlemmerne af direktionen. Direktionen mødes som udganspunkt hver tredje uge.

Sagsfremstilling til direktionen

  • Udarbejdelse af skabelon til sagsfremstilling til direktionsmøder.
  • Procedure for udarbejdelse af dagsordensmateriale til direktionsmøder.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets direktion, er du velkommen til at kontakte:

Ulla Gjørling
Tlf.: 9940 3205
E-mail: ug@adm.aau.dk

Carina Hatlehol Jensen
Tlf.: 9940 3214
E-mail: cj@adm.aau.dk

Rasmus Antoft
Dekan,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Mogens Rysholt Poulsen
Dekan,
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Dorte Stigaard
Innovationsdirektør,
AAU Innovation

Henrik Halkier
Dekan,
Det Humanistiske Fakultet 

Lars Hvilsted Rasmussen
Dekan,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Henrik Pedersen
Dekan,
Det Tekniske Fakultet for IT og Design