AAU logo

AAU Inside

Hovedarbejdsmiljøudvalget

Om HAMIU

HAMiU arbejder inden for de rammer, som fastlægges i Lov om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for Aalborg Universitet (AAU).

HAMiU varetager:

 • politikker inden for HAMiU´s ansvarsområde
 • den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU.
 • et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation.
 • det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU
 • årlig evaluering og eventuelt revision af
  - AAU's arbejdsmiljøpolitik
  - arbejdsmiljøuddannelsen på AAU
  - arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen

 

HAMiU-møder 2018

Torsdag d. 15.02.

 

Tirsdag d. 22.05.

 

mandag d. 10.09

Mandag d. 10.12

 

Mødedatoer for 2019

 • 27. februar 2019
 • Hent dagsorden
   
 • 28. maj 2019
 • 10. september 2019
 • 26. november 2019

Hovedarbejdsmiljøudvalgets sammensætning

 

Repræsentanter
Leder/TAP/VIP

       Enhed
 

Fakultet/
område
Campus
Per Michael Johansen (Rektor) (Formand) AAU  AAU Alle
Antonino Castrone
(Leder)
Fælles Service Fælles Service AAL
Henrik Pedersen
(Leder)
TECH TECH AAL
Kim Dremstrup
(Leder)
Medicin og Sundhed SUND AAL
Thorkild Ærø
(Leder)
SBi Engineering AAU       CPH
Keld Thorgaard
(Leder)
Læring og Filosofi HUM AAL
Trond Beldo Klausen
(Leder)
Sociologi og Socialt Arbejde SAMF AAL
Louise Danielsen
(TAP)
IT-Services IT-Services AAL
Karina Boller Jensen
(TAP)
Mekanik & Produktion Engineering AAL

Søren Rudbæk Juul
(VIP)

Sociologi og Socialt Arbejde SAMF CPH
Peter Fojan
(VIP)
Materialer og Produktion ENG AAL
Ole Busck
(VIP)
Planlægning Tech AAL
Martin Mølholm
(VIP)
Kommunikation HUM AAL
       

 

Fast observatørpost for Campus Esbjerg

 • Rudi P. Nielsen


Faste stabsrepræsentanter i HAMiU

 • Henrik H. Søndergaard (HR)
 • Mogens Juul Møller (Campus Service)
 • Lars Brodersen, sekretær (HR)
   

 

Kontakt udvalget

Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen. 
For input eller spørgsmål kontakt:

Læs mere om udvalget