AAU logo

AAU Inside

Det Strategiske Uddannelsesråd

Om Det Strategiske Uddannelsesråd

Det Strategiske Uddannelsesråd sætter de overordnede strategiske rammer for arbejdet med og udviklingen af universitetets uddannelser inden for rammerne af universitetets strategi. Det Strategiske Uddannelsesråd refererer (via prorektor for uddannelse) til direktionen og indstiller overordnede universitetsstrategiske tiltag og anbefalinger til direktionen.

Det Strategiske Uddannelsesråds overordnede fokus er uddannelsesområdet, herunder:

 • Bidrage strategisk og med et tværgående perspektiv til at sikre en positiv udvikling af universitetets uddannelser (herunder identificere og prioritere indsatser på uddannelsesområdet)
 • Implementering og monitorering af universitetets strategi på uddannelsesområdet
 • Monitorering og udvikling af AAU’s uddannelsesportefølje
 • Behandling og drøftelse af kvaliteten af universitetets uddannelser (herunder fastsættelse af grænseværdier for nøgletal, ansøgning om nye uddannelser og sammenlægning af uddannelser, uddannelsesberetninger mm.)
 • Strategiske drøftelser og indstillinger vedr. organisering og ledelse af uddannelsesområdet, dimensionering, fremdriftsreform, nye optagelsesformer, pædagogiske kompetenceudviklingsforløb, digitalisering af uddannelser, internationalisering mv.
 • Behandling og drøftelse af universitetets samarbejde med regionale og nationale samarbejdspartnere på uddannelsesområdet (herunder brobygningsaktiviteter)
 • Input til politiske drøftelser på nationalt plan

Uddannelsesrådet kan efter behov nedsætte projektgrupper/taskforces til løsning af konkrete sager, udvikling af nye strategiske områder samt til at give input til uddannelsesrådets diskussioner og beslutninger.

Vejledning til udarbejdelse af sagsfremstilling til Det Strategiske Uddannelseråd

Skabelon til sagsfremstilling til Det Strategiske Uddannelsesråd

Medlemmer af Det Strategiske Uddannelsesråd

 • Inger Askehave, prorektor for uddannelse (formand)
 • Hans Olav Geil, prodekan for uddannelse - Engineering
 • Falk Heinrich, prodekan for uddannelse - HUM
 • Malene Gram, prodekan for uddannelse - SAMF
 • Jakob Stoustrup, prodekan for uddannelse - TECH
 • Jeppe Emmersen, prodekan for uddannelse - SUND
 • Lone Vestergaard, studiechef i Studieservice
 • Lisa Krogh Christensen, uddannelsesrådgiver i Rektorsekretariatet (observatør)

Kontakt Det Strategiske Uddannelsesråd

Rådet sekretariatsbetjenes af Strategi og Kvalitet i Studieservice. 

Kontakt Strategi og Kvalitet ved input eller spørgsmål