Praksisudvalget AAU

Om praksisudvalget AAU

Til behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis og indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed nedsætter rektor et samlet praksisudvalg for Aalborg Universitet (benævnt Praksisudvalget AAU eller PU AAU).
PU AAU er nedsat for at medvirke til at sikre, at der på Aalborg Universitet sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

PU AAU har primært til opgave at behandle sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis. Sager om tvivlsom forskningspraksis er defineret som sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, men som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence.

PU AAU har endvidere til opgave at videresende sager om mistanke om fabrikering, forfalskning eller plagiering omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet.

Mødekalender

Møder 2018

17. januar 2018 Dagsorden Referat
8. marts 2018 Dagsorden Referat
30. april 2018 Dagsorden Referat
14. juni 2018 Dagsorden Referat
5. september 2018 Dagsorden Referat

25. oktober 2018

Dagsorden Referat
3. december 2018
(ekstraordinært møde)
Dagsorden Referat

11. december 2018
(fællesmøde for basismedlemmer,
suppleanter og TAP)

Dagsorden Referat

 

møder 2019

24. januar 2019 Dagsorden Referat
13. marts 2019 Dagsorden Referat
2. maj 2019 Dagsorden Referat
19. juni 2019 Dagsorden Referat

 

Møder før 2018

Medlemmer af praksisudvalget

Basismedlemmer:

  • Prof. Anders Ørgaard (formand), Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Prof. MSO Michael R. Rasmussen (næstformand), Institut for Byggeri og Anlæg, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
  • Prof. Ann Bygholm, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet
  • Prof. Henrik Ib Nielsen, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Prof. Peter Axel Nielsen, Institut for Datologi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Suppleanter:

  • Prof. MSO Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Prof. Horia Cornean, Institut for Matematiske fag, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
  • Lektor Malene Charlotte Larsen, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet
  • Lektor Trine Fink, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Prof. Ole B. Jensen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

 

 

Har du spørgsmål vedr. Praksisudvalget AAU eller behandling af sager om brud på god videnskabelig forskningspraksis på AAU, er du velkommen til at kontakte sekretær for udvalget:

Specialkonsulent Signe Hernvig
E-mail: she@adm.aau.dk 
Tlf: 9940 3206

God videnskabelig praksis på fakulteterne

Siderne er under opdatering og links følger snart.