AAU logo

AAU Inside

Om hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

HSU skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold på Aalborg Universitet. Grundlaget og udvalgets arbejde er fastlagt i Samarbejdsaftalen - cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

HSU's arbejde og sammensætning er fastlagt iht. Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet. Udvalget arbejder på baggrund af Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalget ved Aalborg Universitet.

Rektor er formand for Hovedsamarbejdsudvalget. Næstformand for udvalget er valgt af medarbejderrepræsentanterne. HR-afdelingen yder sekretariatsbistand til Hovedsamarbejdsudvalget.

Hovedsamarbejdsudvalgets sammensætning

Ledelsessiden
Repræsentanter

Ledelsessiden
Suppleanter

Per Michael Johansen (rektor) (formand)
Antonino Castrone (universitetsdirektør)
Henrik Pedersen (dekan, TECH)
Mogens Rysholt Poulsen (dekan, ENG)
Henrik Halkier (dekan, HUM)
Rasmus Antoft (dekan, SAMF)
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, SUND)
 

Inger Askehave
Vakant
Vakant
Vakant
Anette Therkelsen
Søren Kristiansen
Jeppe Emmersen

Medarbejdersiden
Repræsentanter

Medarbejdersiden
Suppleanter

Anne Bisgaard Pors (næstformand)
Jesper Lindgaard Christensen
Lis Carlsen
Per Knudsen
Jens Kirk 
Birthe Riis Kennedy 
Meg Duroux
Ole Busck
Lars Rosgaard Jensen
 
Morten Denaa
Jørgen Stamhus
Lotte Brunø
Klaus Kjær
Jeanne Strunck
Finn Büttner
Louiza Bohn Thomsen
Vakant
Thomas Lykke Andersen

Administrativt personale

 

Henrik H. Søndergaard, HR-chef 
Stine Vestergaard, AC-fuldmægtig

 

Underudvalg til HSU

Kontakt udvalget

Udvalget sekretariatbetjenes af HR-afdelingen.

For input til udvalget eller punkter til dagsorden, kontakt

HSU møder 2019

HSU Årshjul 2019