Studiemiljørådet

Om Studiemiljørådet

Studiemiljørådet er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet. Studiemiljørådet skal sikre, at Aalborg Universitets uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. 

I Studiemiljørådet iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø på institutionsniveau. Rådet er ansvarlig for at sikre, at Aalborg Universitet lever op til ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”, samt følger op på øvrige indgåede aftaler på studiemiljøområdet (eksempelvis i Aalborg Universitets udviklingskontrakt). Endvidere skal Studiemiljørådet bl.a. udarbejde og være ansvarlig for den strategiske og langsigtede udvikling af studiemiljøet og igangsætte studenterdrevne pilot- og udviklingsprojekter inden for studiemiljø.


SAGSFREMSTILLING TIL Studiemiljørådet

Vejledning til udarbejdelse af sagsfremstilling
Skabelon til sagsfremstilling

Møder 2018

FREDAG D. 16. MARTS 

Hent dagsorden
Hent referat
 

TORSDAG D. 25. MAJ

Hent dagsorden
Hent referat
 

TORSDAG D. 23. AUGUST

Hent dagsorden
Hent referat
 

TIRSDAG D. 27. NOVEMBER

Hent dagsorden
Hent referat

Medlemmer

 • Inger Askehave (formand), prorektor for uddannelse 
 • Simon Mæng Tjørnehøj (næstformand), studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Lukas Bjørn Leer Bysted, studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Simon Christopher Have Christensen, studenterrepræsentant fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd
 • Frederikke Bruhn Johnsen, studenterrepræsentant fra Det Humanistiske Fakultets Akademiske Råd
 • Johannes Kruse Hellmers, studenterrepræsentant fra TECH's Akademiske Råd
 • Troels Bech Landbo, studenterrepræsentant fra ENGINEERING's Akademiske Råd
 • Christian Obel Pinstrup, studenterrepræsentant fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd
 • Malene Gram, repræsentant for prodekanerne for uddannelse 
 • Christian Nielsen, repræsentant for institutlederne
 • Hans Jørgen Andersen, repræsentant for institutlederne
 • Mette Dencker Johansen, repræsentant for studielederne
 • Jens Christian M. Rauhe, repræsentant for studienævnsformændene
 • Lene Tølbøll, formanden for Studiemiljøgruppen på Campus København 
 • Brian Møller Pejter, studenterrepræsentant fra Campus København
 • Maria Trabjerg, koordinator for studiemiljø ved Campus Service 
 • Lone Vestergaard, studiechef
 • Heidi Linnemann Prehn, leder af Kvalitetsenheden i Studieservice
 • Lisa Krogh Christensen, prorektors uddannelsesrådgiver (deltager i møderne som observatør) 

Kontakt Studiemiljørådet

Rådet sekretariatsbetjenes af Kvalitetsenheden i Studieservice. For input eller spørgsmål kontakt venligst: